Romanian Flag
Acest site a fost realizat in intentia de a oferi date teoretice, tehnice si constructive privind fatadele ventilate precum si o sursa de informatie pentru proiectanti, investitori si beneficiari. Ca exemplificare prezentarea se axeaza pe 2 grupe de produse moderne, respectiv pentru placare si pentru fixarea acesteia:
GB Flag
This site was developed with the intention to provide theoretical data, technical and constructive on ventilated façades and a source of information for designers, investors and beneficiaries. As practical illustration the presentation is based on 2 groups of modern products, for cladding and for its fixing:
Sisteme de Fixare a placarii
Sistemele EUROFOX (HILTI), pentru deosebita lor adaptabilitate la materialele de placare si stereotomiile prevazute de arhitectii proiectanti.

Material de placare
Placajul HPL TRESPA, pentru caracteristicile de rezistenta, multitudinea de sortimente si gama de culori si decoruri permanent actualizata la cerintele arhitecturale.

Paginile site-ului pot fi traduse cu ajutorul TRANSLATORULUI GOOGLE.
Cladding Fixing Systems
EUROFOX (HILTI) Systems for their extremely adaptability to cladding materials and stereotomies provided by project architects and designers

Cladding material
HPL panels TRESPA for resistance characteristics, the multitude of types and range of colors and decors constantly updated to architectural requirements

Site pages can be translated using GOOGLE TRANSLATION.
Back To Top